Rada vyjadřuje znepokojení nad nejnovějším vývojem v Gazetě Wyborcze

25. 11. 2021

Sdílet článek

Jako členové Rady pro redakční nezávislost Economie vyjadřujeme hluboké znepokojení nad prohlubujícím se konfliktem mezi redakcí Gazety Wyborczy a představenstvem Agory, jejího vydavatele. Adam Michnik, zakladatel a šéfredaktor listu, označil nejnovější vývoj, odvolání ředitele vydavatelství Jerzyho Wójcika, za „pokus o zničení Gazety Wyborczy“. Spor představuje hrozbu nejen pro tento titul, který je od roku 1989 široce uznávaným symbolem svobody médií ve střední Evropě, ale také pro demokracii v Polsku i celém regionu. Všichni vnímáme velký dluh vůči novinářům Gazety Wyborczy za jejich roli při přechodu Polska od komunismu k demokracii, za prosazování občanských svobod, podporu právního státu a harmonickou spolupráci s ostatními zeměmi v regionu i v Evropské unii. Při vědomí tohoto dluhu vyjadřujeme naději, že se co nejdříve podaří nalézt řešení, které zaručí jak nezávislost redakce, tak zájmy vydavatele. Jsme solidární se zaměstnanci listu Gazeta Wyborcza v jejich úsilí bránit svobodu médií v Polsku.

Misha Glenny, Alexandra Borchardt, Aleksander Kaczorowski, Václav Štětka
Členové Rady pro redakční nezávislost
Economia, a.s.