Jak reagovat na rostoucí hrozby pro svobodu médií?

22. 9. 2023

Sdílet článek

Rada pro redakční nezávislost mediálního domu Economia zveřejnila zprávu Addressing Public Concern over Media Freedom, která přináší klíčová doporučení pro novináře, vydavatele, tvůrce mediální politiky či regulátory ve středoevropském regionu. Zpráva vychází z průzkumu Media Freedom Poll 2023, nejrozsáhlejšího průzkumu veřejného mínění o svobodě médií, který kdy proběhl v Polsku, Maďarsku, Česku a na Slovensku. Průzkum podpořený organizací Reportéři bez hranic a nadací Bakala Foundation ukázal na rostoucí obavy veřejnosti o svobodu médií v zemích V4. Na základě zjištění z průzkumu Rada navrhla sadu doporučení zaměřených na obnovu důvěry veřejnosti v média:

1. Posílit solidaritu EU s médii v zemích Visegrádské skupiny

Stupňující se hrozby pro nezávislost médií v celé EU, zejména v rámci V4, vyžadují rychlou a silnou podporu Evropského aktu o svobodě médií (EMFA). Tento akt je klíčovým krokem k zachování základních principů našich demokratických institucí.

2. Podporovat transparentní modely vlastnictví

Vzhledem k zásadnímu významu nezávislosti médií, který průzkum zdůraznil, je nezbytné, aby byly přijaty a posíleny požadavky na transparentnost v rámci Evropského aktu o svobodě médií. Transparentní modely vlastnictví mohou obnovit důvěru veřejnosti.

3. Zasadit se o silné řídicí mechanismy podporující redakční nezávislost

Řešení rostoucích obav o redakční nezávislost, zejména v zemích V4, vyžaduje posílení takových  mechanismů řízení, které nezávislost podporují, jako jsou například rady pro nezávislost redakcí. Tím posilujeme závazek ke svobodné a objektivní žurnalistice.

4. Posílit národní novinářské asociace jako samoregulační orgány

Data z průzkumu naznačují, že profesní novinářské organizace se v zemích V4 těší značné důvěře při prosazování svobody médií. Doporučujeme využít důvěru, kterou veřejnost v tyto organizace má, a zasadit se o skutečně reprezentativní a nezávislé novinářské asociace na národní úrovni, které budou mít pravomoci k samoregulaci.

5. Rozšířit roli Evropského sboru pro mediální služby

Uvědomujeme si eskalující obavy ze svobody médií ve Visegrádském regionu a potřebu širší spolupráce v oblasti žurnalistických hodnot a standardů a navrhujeme, aby role Evropského sboru pro mediální služby, jehož vytvoření navrhla Evropská komise, šla nad rámec pouhé regulace. Sbor by měl mít pravomoc koordinovat, podporovat a stanovovat celoevropskou mediální etiku a standardy. Takový krok nejen stanoví měřítko pro mediální standardy, ale také napomůže k lepší ochraně svobody médií tváří v tvář rostoucím hrozbám.

6. Zvýšit povědomí o organizacích prosazujících novinářskou spolupráci

Organizace jako Reportéři bez hranic, IPI nebo Evropská federace novinářů hrají klíčovou roli při podpoře mezinárodní spolupráce mezi novináři. Je potřeba zvýšit povědomí o organizacích, které se zasazují o kvalitní média.

Celá zpráva Addressing Public Concern over Media Freedom je ke stažení zde.