Průzkum postojů veřejnosti k nezávislosti médií v zemích V4

26. 4. 2022

Sdílet článek

Rada pro redakční nezávislost je iniciátorem průzkumu postojů veřejnosti k nezávislosti médií v Česku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Průzkum proběhl ve spolupráci s Českým národním výborem Mezinárodního tiskového institutu a za podpory Bakala Foundation. Na webu www.mediafreedompoll.com jsou k dispozici kompletní výsledky průzkumu a záznam z diskuze s tvůrci průzkumu, novináři a odborníky, která proběhla 26. dubna 2022.

Průzkum přináší unikátní data o aktuálních postojích obyvatel zemí Visegrádské čtyřky. Jde o první ucelený průzkum na dané téma v tomto regionu, který zjišťoval, jak občané hodnotí vývoj a současný stav mediální svobody ve svých zemích, jak ji vnímají ve srovnání s okolními státy, zda pociťují obavy o její ohrožení, jak se staví k otázkám vlivu mediálních majitelů na redakční obsah či k vlivu vlády na vysílání veřejnoprávních médií anebo jaká opatření na ochranu svobody médií podporují.