Zpráva o činnosti Rady za období od 16. 9. 2021 do 30. 9. 2022

10. 10. 2022

Sdílet článek

Rada pro redakční nezávislost mediálního domu Economia vydala souhrnnou zprávu o své činnosti za období 16. 9. 2021 až 30. 9. 2022. Během tohoto období Rada nezjistila žádný případ ovlivnění redakčního obsahu titulů vydávaných mediálním domem Economia nevhodným zásahem akcionáře. Rada iniciovala průzkum postojů veřejnosti k nezávislosti médií v Česku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku, který proběhl ve spolupráci s Českým národním výborem Mezinárodního tiskového institutu a za podpory Bakala Foundation. Rada se také zapojila do konzultace k přípravě evropského aktu o svobodě médií (EMFA).

Plné znění zprávy naleznete zde.