Rada pro redakční nezávislost vítá akt o svobodě sdělovacích prostředků jako zásadní krok k ochraně svobody médií

16. 9. 2022

Sdílet článek

Praha, 16. září 2022

Rada pro redakční nezávislost (CEI) vítá návrh Evropského aktu o svobodě sdělovacích prostředků (EMFA) jako důležitý krok správným směrem. Eroze redakční nezávislosti v Evropě narůstá, přičemž nejextrémnější případy byly zaznamenány v Maďarsku, Slovinsku a Polsku. Alarmující signály se ozývají také z Řecka a Bulharska.

Občané potřebují informace pocházející z transparentních a důvěryhodných zdrojů. Nezávislost redakcí je základním předpokladem pro to, aby se politická moc zodpovídala veřejnosti a udržela si její důvěru. Čtenáři potřebují mít jistotu, že zprávy, které konzumují, slouží veřejnému zájmu, a nejsou řízeny či ovlivňovány těmi, kdo mají největší ekonomickou nebo politickou moc.

CEI proto podporuje článek 6 EMFA, neboť ustanovení o redakční nezávislosti a transparentnosti jsou zásadní, pokud Evropa myslí ochranu a podporu nezávislé a pluralitní žurnalistiky vážně. Jako obzvláště důležité se jeví, aby vydavatelé své čtenáře otevřeně a transparentně informovali o svých přímých či nepřímých majitelích, případně skutečných vlastnících.

Pouze skutečně pluralitní mediální prostředí vytváří podmínky pro takovou novinařinu, která je demokracii prospěšná. CEI proto vnímá mimořádně pozitivně i článek 22, neboť vyzývá ke sledování koncentrace mediálního trhu a jejího dopadu na redakční nezávislost.

Ve stále větším počtu zemí EU, a zejména ve střední a východní Evropě, je v současné době největší hrozbou pro svobodu a nezávislost médií stát. Je proto povzbudivé, že EMFA zavádí v rámci článku 24 opatření, která mají zajistit transparentní, objektivní a nediskriminační přidělování státní reklamy.

CEI očekává další diskusi s Evropskou komisí a dalšími zúčastněnými stranami o tom, jaká praktická opatření mohou poskytovatelé mediálních služeb přijmout, aby posílili redakční nezávislost a podpořili nové investice do tohoto odvětví.