Zpráva o činnosti Rady za období od 1. 9. 2020 do 15. 9. 2021

24. 9. 2021

Sdílet článek

Rada pro redakční nezávislost mediálního domu Economia vydala souhrnnou zprávu o své činnosti za období 1. 9. 2020 až 15. 9. 2021. Během tohoto období Rada nezjistila žádný případ ovlivnění redakčního obsahu titulů vydávaných mediálním domem Economia nevhodným zásahem akcionáře. V oblasti obrany svobody médií se Rada zaměřila na analýzu stavu svobody médií v zemích střední Evropy a rozhodla se bezprostředně přispět k její obraně. Společně s Asociací nezávislých novinářů, sítí předních novinářských osobností ze střední a východní Evropy, vydala zprávu Evropská svobodná média pod palbou upozorňující na útoky na svobodu evropských médií z poslední doby, poukazující na zhoršující se situaci v Polsku, Maďarsku a ve Slovinsku a vyzývající Evropskou komisi, aby nalezla mechanismy, které by pomohly ochránit toto základní demokratické právo ve všech členských státech. Rada podpořila otevřený dopis místopředsedkyni Evropské komise Jourové, jakož i otevřené dopisy eurokomisařům Bretonovi a Reyndersovi, v nichž Asociace nezávislých novinářů nabídla představitelům EU setkání k diskuzi o krocích, kterými mohou prakticky podpořit zajištění svobody médií.

Plné znění zprávy naleznete v přiloženém PDF.