#svobodnamedia

Rada pro redakční nezávislost hájí svobodnou žurnalistiku a zaručuje čtenářům a veřejnosti, že redaktoři Economie svoji práci vykonávají bez zásahů ze strany vlastníka.

„Rada je pojistkou nebojácné, svobodné žurnalistiky. Chceme čtenáře svojí činností ujistit, že redaktoři nejsou ovlivňováni vlastnickými či politickými zájmy. Naše rozhodování a názory přitom jsou zcela nezávislé na akcionáři a managementu Economie.“ Tessa Szyszkowitz, předsedkyně Rady.

Poslání Rady pro redakční nezávislost

 

Mediální dům Economia chce být synonymem svobodné, profesionální žurnalistiky, a proto z iniciativy vlastníka a představenstva zřídil Radu pro redakční nezávislost. V rámci své činnosti Rada usiluje o zlepšení českého mediálního prostředí a o rozvoj novinářské kultury ve střední a východní Evropě, případně v dalších zemích.

Rada především z pozice zcela nezávislého orgánu hájí myšlenku svobody médií a dohlíží na to, že redaktoři všech tištěných a digitálních titulů Economie vykonávají svoji redakční práci bez jakéhokoliv nevhodného vlivu ze strany akcionáře. Na Radu se může obrátit jakýkoli redaktor Economie, který se domnívá, že byl ve své práci přímo či zprostředkovaně ovlivňován vlastníkem. Radu může kontaktovat také kdokoli mimo Economii, kdo patřičně doloží, že práce redaktorů byla takovýmto zásahem ovlivněna. Rada se nebude zabývat podáními, která jsou zjevně neopodstatněná a šikanózní.

Rada se skládá z respektovaných novinářů a mediálních expertů působících v několika evropských zemích, zároveň důvěrně znajících české prostředí. Svými rozhodnutími a postoji je zcela nezávislá a ze své činnosti se nezodpovídá jiným orgánům ani akcionáři společnosti. Její stanoviska stejně tak nemusí odrážet oficiální názor mediálního domu Economia.

Předsedkyně Rady

Tessa Szyszkowitz

Tessa je historička, novinářka a spisovatelka. Svou kariéru začala v denících Süddeutsche Zeitung a Arbeiterzeitung, poté působila jako korespondentka v Jeruzalémě, Bruselu a Moskvě pro německy píšící týdeníky. V současné době je zahraniční publicistkou rakouského týdeníku Falter a londýnskou korespondentkou rakouského zpravodajského časopisu Profil. Tessa pravidelně komentuje evropské záležitosti pro britské a evropské televizní a rozhlasové stanice, je kurátorkou ve vídeňském Bruno Kreisky Forum for International Dialogue a je vedoucí spolupracovnicí Royal United Services Institute for Security and Defence Studies v Londýně. Je autorkou několika kritikou oceňovaných knih, včetně Echte Engländer - Británie a brexit.

Členové Rady

Alexandra Borchardt

Alexandra je renomovaná novinářka, autorka knižních publikací, profesorka žurnalistiky a mediální konzultantka. Pracuje v Reuters Institute for the Study of Journalism na univerzitě v Oxfordu na pozici senior research associate. Také podporuje lokální redakce v procesu digitální transformace jako trenérka projektu WAN-IFRA Table Stakes Europe a působí ve vedení programu vzdělávání novinářů v digitální žurnalistice na Hamburg Media School. Alexandra je expertka ve Výboru pro svobodu projevu a digitální technologie Rady Evropy. Dříve řídila leadership programy v Reuters Institute a byla manažerkou redakce Süddeutsche Zeitung.

Aleksander Kaczorowski

Aleksander je polský novinář, bohemista, autor řady knížek a překladatel české literatury. Působil jako zástupce šéfredaktora v Newsweek Polska a šéfredaktor Op-ed sekce Gazeta Wyborcza. V současné době je šéfredaktorem Aspen Review Central Europe a přednáší na Varšavské univerzitě. Mezi jeho poslední knihy patří životopisy Václava Havla, Bohumila Hrabala, Oty Pavla a Isaaca Babela, rozhovor s bývalým polským prezidentem Aleksanderem Kwaśniewskim a esejistický průvodce českou historií, kulturou a způsobem života Czechy. To nevymyslíš. Získal ocenění Ambassador of New Europe, udělené Evropským střediskem Solidarity v Gdaňsku (2015) a Cenu Václava Buriana.

Václav Štětka

Václav přednáší obor komunikace a média na Loughborough University ve Velké Británii a je členem Výzkumného centra pro komunikaci a kulturu. Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje na politickou komunikaci a roli nových médií, mediálních systémů ve střední a východní Evropě, vlastnictví médií a autonomii novinářů. Od roku 2016 je místopředsedou sekce politické komunikace v rámci organizace ECREA (European Communication Research and Education Association) sdružující odborníky na komunikaci napříč Evropou.

Čestný člen Rady

Misha Glenny

Misha je spisovatel a novinář s bohatými zkušenostmi v oblasti kybernetické bezpečnosti, geopolitiky, kriminologie a televizního vysílání.
Po studiích na univerzitě v Bristolu a na Karlově univerzitě v Praze se stal korespondentem pro střední Evropu deníku The Guardian a později BBC. Zaměřoval se především na zpravodajství o válkách v bývalé Jugoslávii na počátku 90. let. Během svého působení v BBC získal cenu Sony Gold Award za „výjimečný přínos rozhlasovému a televiznímu vysílání“. Misha je také autorem tří knih o střední a východní Evropě.
Podle jeho nejprodávanějšího díla McMafia o globalizaci organizovaného zločinu byl natočen známý televizní seriál vysílaný v USA, Velké Británii a nyní také v Česku.

Kontaktní formulář

    Pokud se domníváte, že redakční nezávislost novinářů mediálního domu Economia byla dotčena zásahem akcionáře, zašlete Radě zprávu spolu s bližším popisem daného případu.

    Žádný soubor

    Chcete-li Vaše podání doložit více dokumenty, spojte je do archivu ZIP. Maximální velikost souboru je 10 MB.

    Odesláním formuláře beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány, jak je uvedeno v Poučení o zpracování osobních údajů pro osoby podávající oznámení Radě.


    Podněty Radě lze zasílat také prostřednictvím e-mailu na adresu rada@economia.cz nebo poštou na adresu Economie k rukám tajemníka Rady. Pokud podnět nesplní náležitosti potřebné k jeho přezkoumání a posouzení, tajemník bude informovat stěžovatele a požádá ho o doplnění. Pokud Rada dospěje k tomu, že redakční nezávislost byla dotčena zásahem akcionáře, může svá zjištění zveřejnit a představenstvu Economie navrhnout opatření. Tajemník o závěrech rady následně informuje stěžovatele.